Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΟΝ ΙΙΙ (μέσω GSM)

Σύστημα καταμέτρησης, που αποτελείται από ειδικές τερματικές συσκευές MIU (κατασκευής ΜΑΡΑΚ) μικρού όγκου, για τις περιπτώσεις όπου παρατηρείται συγκέντρωση πολλών μετρητών σε ένα σημείο.

Οι ενδείξεις των μετρητών αποθηκεύονται αυτόματα στην MIU, η οποία επικοινωνεί με την επιχείρηση κοινής ωφέλειας μέσω GSM και αποστέλλει όλα τα αντικείμενα μέτρησης από όλους τους μετρητές.

Η είσοδος είναι εφοδιασμένη με ειδικό αντικλεπτικό σύστημα και συνδέεται με μετρητή που παράγει απλούς παλμούς.

Τα αντικείμενα μέτρησης είναι:

  • απαριθμητής όγκου
  • αντικείμενο χρόνου
  • καταγραφέας συμβάντων
  • κατάσταση εισόδου παλμών (ανίχνευση αποσύνδεσης, επανασύνδεσης, μεταβολής των χαρακτηριστικών γραμμής)