Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Ειδικές Εφαρμογές

Η Διεύθυνση Ειδικών Εφαρμογών δημιουργήθηκε με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε ιδιαίτερες απαιτήσεις της αγοράς. Μέχρι τώρα έχει επιτύχει να διατηρεί ένα σοβαρό μερίδιο στην αγορά προσφέροντας εξελιγμένες λύσεις βασισμένες στην αιχμή της τεχνολογίας και διαθέτοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη προς τους πελάτες της.

Η διεύθυνση ασχολείται με την προώθηση και τη μελέτη ολοκληρωμένων περιβαντολογικών συστημάτων και προϊόντων, καθώς και με συστήματα Ελέγχου / Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών. Επίσης οι εφαρμογές τηλεμετρίας, αυτοματισμού και ασφαλείας όπως και τα συστήματα έλεγχου & μετρήσεων για εργαστηριακή και βιομηχανική χρήση αποτελούν σημαντικό κομμάτι ενασχόλησης, ενώ τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η εμπλοκή της στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών.

  • Περιβαντολογικά Συστήματα
  • Εφαρμογές Ελέγχου και Μετρήσεων Δικτύων Κοινής Ωφέλειας
  • Συστήματα Ελέγχου και Μετρήσεων
  • Αμυντικά Συστήματα

Κατεβάστε την παρουσίαση
Δείτε τους συνεργάτες μας