Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

Δείτε Στοιχεία της Μετοχής απο το Ιn.gr
 
Αρχική Σελίδα
Εταιρική Διακυβέρνηση
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας - Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών
Πίνακες Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου (ετήσιες)
Χρηματιστηριακά Στοιχεία Μετοχής
Ετήσια Δελτία
Γενικές Συνελεύσεις

 
Κατεβάστε δωρεάν την πιό πρόσφατη έκδοση του προγράματος Adobe Reader για την ανάγνωση αρχείων τύπου .pdf

    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 

Παρατίθενται οικονομικά στοιχεία και πληροφόρηση που ενδιαφέρουν το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

MAΡΑΚ ΑΕ, Τακτική Γενική Συνέλευση 27-10-2022 – Πρόσκληση
MAΡΑΚ ΑΕ, Τακτική Γενική Συνέλευση 29-10-2021 - Πρόσκληση
MAΡΑΚ ΑΕ, Τακτική Γενική Συνέλευση 30-10-2020 - Πρόσκληση
MAΡΑΚ ΑΕ, Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 10 Σεπτεμβρίου 2018
MAΡΑΚ ΑΕ, Στοιχεία & Πληροφορίες 31-12-2017
MAΡΑΚ ΑΕ, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31-12-2017
MAΡΑΚ ΑΕ, Τακτική Γενική Συνέλευση 10-09-2018 - Πρόσκληση
MAΡΑΚ ΑΕ, Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30-06-2017
MAΡΑΚ ΑΕ, Στοιχεία & Πληροφορίες 30-06-2017
MAΡΑΚ ΑΕ, Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24 Αυγούστου 2017
MAΡΑΚ ΑΕ, Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
MAΡΑΚ ΑΕ, Συνολικός Αριθμός Μετοχών & Δικαιωμάτων ψήφου
MAΡΑΚ ΑΕ, Έγγραφα που Υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση
MAΡΑΚ ΑΕ, Τακτική Γενική Συνέλευση 24-08-2017 - Πρόσκληση
MAΡΑΚ ΑΕ, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31-12-2016