Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Εφαρμογές Ελέγχου και Μετρήσεων Δικτύων Κοινής Ωφέλειας

Η MARAC πρωτοπόρος στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών – λύσεων ελέγχου και μετρήσεων Δικτύων Κοινής Ωφέλειας, αναπτύσσει σύγχρονες τεχνικές λήψης – καταχώρησης και επεξεργασίας των ενδείξεων των αντίστοιχων μετρητών είτε με ανάγνωση μετρητών με επιτόπια επίσκεψη, είτε με αυτόματη ανάγνωσή τους.

Οι εφαρμογές ελέγχου και μετρήσεων είναι οι παρακάτω:

  • Τηλέμετρον Ι (μέσω φορητού καταχωρητή)
  • Τηλέμετρον ΙΙ (μέσω ασύρματης επικοινωνίας)
  • Τηλέμετρον ΙΙΙ (μέσω GSM επικοινωνίας)