Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

ΤΗΛΕΜΕΤΡΟΝ Ι (μέσω φορητού καταχωρητή)

Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση Αυτόματης Λήψης - Μετάδοσης των στοιχείων καταμέτρησης από υδρομετρητές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  • Ο χρήστης του συστήματος ανά περιφέρεια (στους μεγάλους οργανισμούς ύδρευσης) ή συνολικά για όλο το δίκτυο (στις μικρότερες επιχειρήσεις), επιλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται π.χ αριθμοί μετρητών, ονόματα καταναλωτών, διευθύνσεις κτλ τα οποία μεταφέρονται από τον κεντρικό Η/Υ στον "τοπικό" υπολογιστή του ΤΗΛΕΜΕΤΡΟΝ.
  • Ο τοπικός υπολογιστής μέσω του ειδικού λογισμικού χωρίζει και ομαδοποιεί τα στοιχεία να φορτώνεται σε αντίστοιχο τερματικό το οποίο παραδίδεται στο χρήστη- καταμετρητή.
  • Το προσωπικό καταμέτρησης πληκτρολογεί τις ενδείξεις των μετρητών με καθοδηγούμενη διαδοχική προσπέλαση προς τους μετρητές βάσει του ενταμιευμένου προγράμματος.
  • Ο χρήστης του συστήματος έχει προσπέλαση στα συλλεχθέντα στοιχεία ώστε κάθε διόρθωση, συμπλήρωση και σχολιασμός είναι εφικτά.
  • Ο χρήστης μέσω του Η/Υ του συστήματος συνθέτει τα στοιχεία καταμέτρησης σε μεγαλύτερες μονάδες (διαδρομές) οι οποίες μεταβιβάζονται στον κεντρικό Η/Υ.
  • Το σύστημα ΤΗΛΕΜΕΤΡΟΝ Ι βρίσκεται σε λειτουργία στην ΕΥΔΑΠ.