Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Ασφάλεια Δικτύων & Επικοινωνιών

Το κυριότερο σημείο από όπου εκτίθεται ένα δίκτυο σε γνωστούς κινδύνους όπως ιοί, spam, spyware, malware, Trojans, hack attacks βρίσκεται στην περίμετρο του, και συγκεκριμένα εκεί από όπου συνδέεται στο Internet, στο γνωστό Gateway. Τα αποτελέσματα μόλυνσης ενός δικτύου είναι γνωστά και ποικίλουν από απώλεια και αλλοίωση δεδομένων έως διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για μεγάλα χρονικά διαστήματα που σε ορισμένες  περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική.

Προκειμένου ένα δίκτυο να προστατευθεί από τέτοιου είδους κινδύνους θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίστοιχα συστήματα αντιμετώπισης όπως Firewall, VPN, Intrusion Prevention και Detection systems (IDS & IPS), Antivirus, Antispam, Antispyware, Web Filtering και Messaging security. Βασικές συσκευές που συνδυάζουν ένα ή και περισσότερα συστήματα από τα παραπάνω, μπορεί να είναι είτε συσκευές Firewall, είτε συσκευές Content Security είτε Unified Thread Management. Η σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα επιβάλει τουλάχιστον μια από τις παραπάνω συσκευές να είναι εγκατεστημένη στο Gateway οποιουδήποτε δικτύου που είναι συνδεδεμένο στο Internet.   

Για την κάλυψη των αναγκών διασφάλισης της περιμέτρου του δικτύου σας, η Διεύθυνση πληροφορικής διαθέτει κατάλληλη τεχνογνωσία προκειμένου να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή λύση.