Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Ασφάλεια

Οι προερχόμενες κυρίως από το διαδίκτυο απειλές θέτουν σε κίνδυνο τα αποθηκευμένα εταιρικά δεδομένα, είτε αυτά βρίσκονται στους προσωπικούς υπολογιστές μας είτε σε μονάδες κεντρικής αποθήκευσης. Οι απειλές αυτές εξελίσσονται παράλληλα με το διαδίκτυο, κάνοντας τον εντοπισμό και εν συνεχεία την εξάλειψή τους μια εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση ακόμα και για τα πιο ισχυρά συστήματα ασφαλείας.

Οι επιπτώσεις για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης μπορεί να είναι καταστροφικές και ποικίλουν από απώλεια, κλοπή έως και παραποίηση των εταιρικών δεδομένων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές πληροφορικής επενδύουν συνεχώς στο χώρο της ασφάλειας αφού πλέον δεν αποτελεί προαιρετικό παράγοντα για τις υποδομές πληροφορικής μιας επιχείρησης αλλά υποχρεωτικό.    

Η Διεύθυνση Πληροφορικής διαθέτει πλήρως καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και μια ποικιλία προϊοντικών λύσεων που σε συνδυασμό με την εμπειρία μας μπορεί και παρέχει τις καταλληλότερες λύσεις για την προστασία των πολύτιμων επιχειρηματικών σας δεδομένων.