Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Aσύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα Σταθερής Πρόσβασης

Η MARAC μπορεί να προσφέρει λύσεις για ασύρματα δίκτυα πρόσβασης από σταθερό σημείο βασισμένα στο πρότυπο WiMAX 802.16d. Μέσα από τέτοια δίκτυα, είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών φωνής, βίντεο και δεδομένων σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές όπου είτε δεν υπάρχει ενσύρματη κάλυψη είτε η ποιότητα αυτής είναι χαμηλού επιπέδου.