Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Ασύρματες Λύσεις

Οι λύσεις ασύρματων δικτύων της MARAC αφορούν σύγχρονα δίκτυα ασύρματης σταθερής πρόσβασης με βάση την τεχνολογία Wimax, δίκτυα ασύρματης μετάδοσης που περιλαμβάνουν μικροκυματικές, οπτικές και ζεύξεις με pre-Wimax εξοπλισμό και, τέλος, δίκτυα με συστήματα πομποδεκτών. Πελάτες μας είναι μεγάλοι φορείς τηλεπικοινωνιών, πάροχοι ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και οργανισμοί κοινής ωφέλειας.

Απώτερος σκοπός, είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που θα καθιστούν δυνατή τη μέγιστη απόδοση σύγχρονων ευρυζωνικών υπηρεσιών φωνής και δεδομένων. Στα πλαίσια αυτά, η εταιρία μας έχει αναπτύξει τμήματα και συνεργασίες που προσφέρουν την ευελιξία στο να προσαρμόζονται σε κάθε ανάγκη.