Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Δικτυακός Εξοπλισμός Φωνής & Δεδομένων

H ΜΑΡΑΚ διαθέτει τόσο την τεχνογνωσία όσο και τις κατάλληλες συνεργασίες με κατασκευαστές, σχετικά με τη σχεδίαση και υλοποίηση δικτύων τηλεφωνίας και δεδομένων χρησιμοποιώντας ποικιλία μέσων (χαλκός, F/O, LOS, NLOS).
 
Τεχνολογίες όπως xDSL, EFMplus, F/O, VoIP, TDMoIP, Pre-Wimax, FSO κτλ, χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση για την ίδρυση ζεύξεων με σκοπό τη δημιουργία δικτύων σε πολυκομβικά ποικίλα περιβάλλοντα.