Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search
Untitled Document
  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  Αρμόδια Διεύθυνση

  Σε Αλφαβητική σειρά

Λογότυπο Εταιρεία / Χώρα Διεύθυνση Ιστοσελίδα  
ACTELIS
Ενσύρματες Επικοινωνίες www.actelis.com  

BROCADE
Ενσύρματες Επικοινωνίες www.brocade.com  

CORINEX
Ενσύρματες Επικοινωνίες www.corinex.com  

ENABLENCE
Ενσύρματες Επικοινωνίες  

POLYCOM
Ενσύρματες Επικοινωνίες www.polycom.eu  

RAD
Ενσύρματες Επικοινωνίες www.rad.com  

TADIRAN TELECOM LTD
Ενσύρματες Επικοινωνίες www.tadirantele.com  

ZTE
Ενσύρματες Επικοινωνίες www.zte.com