Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  

Μικροκυματικές Λύσεις

Η ανάπτυξη στις τεχνολογίες διάδοσης και επεξεργασίας σήματος στις μικροκυματικές συχνότητες έχει θέσει τις μικροκυματικές λύσεις στην κορυφή των προτιμήσεων για ζεύξεις δικτύων κορμού.

Λόγω του υψηλού βαθμού προσαρμοστικότητας του εξοπλισμού, οι λύσεις που προτείνουμε αντιστοιχούν σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών και είναι προορισμένες για εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών με αυξημένες ανάγκες χωρητικότητας, σύνθετων εφαρμογών ασφάλειας και αξιοπιστίας. Ωστόσο το εύρος του εξοπλισμού είναι αρκετά μεγάλο με αποτέλεσμα να μπορεί να ανταποκριθεί και σε εφαρμογές μικρότερου κόστους και προδιαγραφών.

Οι μικροκυματικές ζεύξεις αναπτύσσονται σε τοπολογία Σημείο-προς-Σημείο (PTP) και επιτρέπονται αλυσίδες από τέτοιες ζεύξεις με αποτέλεσμα να καλύπτονται μεγάλες και δύσκολες γεωγραφικές αποστάσεις όπου δεν είναι εφικτή άλλου τύπου διασύνδεση.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
    ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Είδος Περιγραφή Χρήσιμα Links
Application Note Mobile Net backhauling   
Application Note WiMAX backhauling   
Application Note Wireless Transmission Network