Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  

Λύσεις Pre-WiMAX

Τα pre-WiMAX δίκτυα αποτελούν ασύρματες ευρυζωνικές ζεύξεις υψηλών ταχυτήτων που χρησιμοποιούνται τόσο σε αρχιτεκτονική σημείο-προς-σημείο (PTP) όσο και σημείο-προς-πολλαπλά σημεία (PMP), προσφέροντας λύσεις σε μεγάλες αποστάσεις και για μεγάλους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων. Στην ουσία, αποτελούν ασύρματες γέφυρες (wireless bridging) ενώνοντας απομακρυσμένα σημεία, τα οποία μπορεί να είναι είτε το ethernet δίκτυο μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού, είτε ακόμα και τα τηλεφωνικά τους κέντρα, μιας και εισάγουν πολύ μικρή καθυστέρηση στο δίκτυο επιτρέποντας τη μεταφορά υψηλής ποιότητας φωνής. Βασικό χαρακτηριστικό των pre-Wimax δικτύων, είναι ότι λειτουργούν στη μη-αδειοδοτημένη μπάντα των 5,4 GHz, κάτι που οδηγεί στη γρήγορη ανάπτυξή τους, υποστηρίζοντας ζεύξεις τόσο όταν υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ των δύο σημείων μίας PTP ζεύξης (Line of Sight-LoS) όσο κι όταν δεν υπάρχει (Non Line of Sight-NLoS). H δυνατότητα διασύνδεσης σημείων τα οποία δεν έχουν οπτική επαφή μεταξύ τους συντελεί στη μείωση του κόστους του δικτύου και απαλλάσσει από τη χρησιμοποίηση επιπλέον εξοπλισμού.

Αρχικός σχεδιασμός δικτύου
Οι αποφάσεις που θα παρθούν σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δικτύου και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί θα βασιστούν στα παρακάτω δεδομένα:

  1. Εάν υπάρχει ή όχι οπτική επαφή μεταξύ των σημείων που θα διασυνδεθούν
  2. Απόσταση μεταξύ αυτών των σημείων 
  3. Απαιτήσεις ρυθμού μετάδοσης 
  4. Ζητήματα κάλυψης σε περιπτώσεις ΡΜΡ τοπολογίας

Σε συνέχεια των παραπάνω, κατά το στάδιο σχεδίασης του δικτύου λαμβάνεται υπόψη το είδος των υπηρεσιών που θα περάσουν (π.χ. φωνή, δεδομένα, βίντεο ή άλλες εφαρμογές), οι υποδομές των σημείων που διασυνδέονται και άλλα γεωγραφικά και τοπολογικά δεδομένα. Στο ίδιο αυτό στάδιο λαμβάνει χώρα επισκόπηση χώρου (site survey) έτσι ώστε να αποφασιστεί το είδος των κεραιών που θα χρησιμοποιηθούν, η ικανότητα κάλυψης των επιθυμητών σημείων και η πιθανότητα παρεμβολής με άλλα γειτονικά συστήματα. Εφόσον εκτιμηθούν τα παραπάνω, μπορεί να γίνει μια αρχική σχεδίαση του ΙΡ δικτύου. Στην ουσία, τα συγκεκριμένα συστήματα είναι «διαφανή» σε πρωτόκολλα ανώτερων επίπεδων λειτουργώντας απλά ως ασύρματες γέφυρες μεταξύ μακρινών σημείων. Παρόλα αυτά, υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού μέσω VLAN, ειδικά για ΡΜΡ τοπολογίες, αλλά και η δυνατότητα δρομολόγησης πακέτων με προτεραιότητα και στον αέρα.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
    ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Είδος Περιγραφή Χρήσιμα Links
Άρθρο Προηγμένα Ασύρματα Δίκτυα Μέρος Α   
Άρθρο Προηγμένα Ασύρματα Δίκτυα Μέρος Β   
Brochure Internet Cafe στην Ελλάδα   
Application Note Corporate customers connectivity   
Application Note Δήμοι   
Application Note Τηλεμετρία