Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  

Λύσεις WiMAX

Τα WiMAX ασύρματα δίκτυα μπορούν να αναπτυχθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα προσφέροντας μεγάλη γεωγραφική κάλυψη είτε σε επιλεγμένα αστικά σημεία ενδιαφέροντος είτε σε πιο απομακρυσμένα σημεία, φτάνοντας σε συνδρομητές που δεν είχαν πριν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Τα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα σταθερής πρόσβασης, αποτελούν έναν εναλλακτικό ως προς το xDSL τρόπο πρόσβασης last mile, υποστηρίζοντας ζεύξεις σημείο προς πολλαπλά σημεία (PMP) με ή χωρίς οπτική επαφή ανάμεσα στο σταθμό βάσης και το CPE.

Το πρότυπο IEEE 802.16 που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό, ενσωματώνει μια σειρά από σύγχρονες, state-of-the-art τεχνολογίες για την υλοποίηση του Ασύρματου Μητροπολιτικού Δικτύου (WMAN). To Wimax Forum είναι ένας διεθνής οργανισμός υπεύθυνος για την πιστοποίηση WiMAX προϊόντων και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ εξοπλισμών διαφορετικών κατασκευαστών. Τα δίκτυα που υλοποιεί η MARAC, βασίζονται σε πιστοποιημένα από το Wimax Forum προϊόντα.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
    ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Είδος Περιγραφή Χρήσιμα Links
Brochure     www.wimaxforum.org