Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Προϊόντα Wi-Fi

Η τεχνολογία Wi-Fi σχεδιάστηκε για την ανάπτυξη τοπικών δικτύων ασύρματης πρόσβασης και για τη δημιουργία ζωνών πρόσβασης και βασίζεται στο πρότυπο της οικογένειας 802.11 που θεσπίστηκε από την IEEE και περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις a, b, g και προσφάτως την τροποποίηση n. Η MARAC μπορεί να υλοποιήσει σύγχρονα ευρυζωνικά δίκτυα WiFi τόσο για εταιρική όσο και για δημόσια χρήση.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις που παρέχει η MARAC μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, ISP ή δημόσιου φορέα παρέχοντας σύγχρονες υπηρεσίες με ασφαλή τρόπο και μεγάλη αξιοπιστία.