Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

Σύντομη Παρουσίαση
Εξέλιξη - Σημαντικοί Σταθμοί
Δραστηριότητες
Ευκαιρίες καριέρας

- Tεύχος 08
- Τεύχος 07
- Τεύχος 06
- Τεύχος 05
- Τεύχος 04
- Τεύχος 03
- Τεύχος 02
- Τεύχος 01

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής, του Περιβάλλοντος, της Ναυτιλίας, της Ενέργειας και των Ειδικών Εφαρμογών. Για το σκοπό αυτό επιλέγει ανά περίπτωση κορυφαίους και καταξιωμένους στρατηγικούς συνεργάτες από την παγκόσμια αγορά, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει προϊόντα που η ίδια έχει αναπτύξει στα εργαστήρια της.

Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της, η οποία συνίσταται στη σύνταξη μελετών σκοπιμότητας καθώς και εξειδικευμένων μελετών, στην εγκατάσταση και τη συντήρηση συστημάτων, την εκπαίδευση των χειριστών κτλ, ενώ αποτελεί μια από τις ελάχιστες καθετοποιημένες εταιρίες στο χώρο της στην Ελλάδα και τη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη.

Η MARAC διεξάγει ακόμη σημαντικό ερευνητικό έργο σε διάφορα εθνικά και κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα, συνεργαζόμενη με σημαντικά Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Τα τελευταία χρόνια δε αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές εταιρείες στη Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων (System Integrators) αναλαμβάνοντας πολύπλοκα έργα με το "κλειδί στο χέρι" , διαθέτοντας τόσο την κατάλληλη εμπειρία, στελέχη όσο και την ικανότητα για υλοποίηση:

  • Σχεδίασης Δικτύων
  • Μελετών Σκοπιμότητας
  • Σχεδίασης Cell και Ζεύξεων
  • Logistics
  • Εγκαταστάσεις
  • Βελτιοποίηση Δικτύου
  • 24 ώρες Υποστήριξη (κατόπιν συμφωνίας)
  • Επιτόπου Υποστήριξη
  • Εκπαίδευση
  • Project Management

Τέλος μέσα από την κατασκευαστική δραστηριότητα, έχει τη δυνατότητα να παράγει υψηλής τεχνολογίας προϊόντα με βάση τις διαδικασίες του ISO 9001 που διαθέτει.