Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet

Η διάθεση υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, είτε με χρέωση είτε χωρίς, δύναται να αποτελέσει ευκαιρία ή ακόμη και υποχρέωση για ένα μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών κλάδων.

Δήμοι, ξενοδοχειακές αλυσίδες, καφετέριες παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους επισκέπτες/πελάτες τους προσθέτοντας ένα ακόμη πλεονέκτημα στο πακέτο των υπηρεσιών τους.

Για την παροχή αυτής της υπηρεσίας με αποτελεσματικό τρόπο, απαιτείται η αξιοποίηση από την επιχείρηση εκείνων των εργαλείων που θα επιτρέψουν στον τελικό χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο.