Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

GMDSS Λύσεις/Προϊόντα

Ολοκληρωμένες GMDSS λύσεις για θαλάσσιες περιοχές A1, Α2, Α3, Α4 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλοίου.
 
GMDSS λύση για θαλάσσια περιοχή Α2
Η παρακάτω ενδεικτική λύση είναι κατάλληλη για Θαλάσσια Περιοχή Α2: 

 • Ένα SAILOR VHF/DSC RT5022 
 • Ένα SAILOR 150W ή 250W ή 500W MF/HF 
 • Τρία SAILOR SP3520 Φορητά VHF 
 • Ένα EPIRB 
 • Δύο SART 
 • Ένα NAVTEX
 • Kονσόλα ενός ή δύο RACK στην οποία ενσωματώνονται οι συσκευές και τα παρελκόμενά τους, μεγάφωνα, emergency φωτισμός κτλ. 
 • Τροφοδοτικά, κεραίαες και υλικά εγκατάστασης 

GMDSS λύση για θαλάσσια περιοχή Α3
Η παρακάτω ενδεικτική λύση είναι κατάλληλη για θαλάσσια περιοχή Α3 και κατά περίπτωση για Θαλάσσια Περιοχή Α4:

 • Δύο SAILOR VHF/DSC RT5022 
 • Ένα SAILOR 150W ή 250W ή 500W MF/HF 
 • Δύο SAILOR Inmarsat-C  TT3000EB με τα περιφερειακά τους 
 • Τρία SAILOR SP3520 Φορητά VHF 
 • Ένα EPIRB
 • Δύο SART 
 • Κονσόλα  δύο ή τριών RACK στην οποία ενσωματώνονται οι συσκευές και τα παρελκόμενά τους, μεγάφωνα, emergency φωτισμός κτλ.
 • Τροφοδοτικά, κεραίες και υλικά εγκατάστασης.

GMDSS λύση για θαλάσσια περιοχή Α4
Ίδια όπως και η παραπάνω λύση Α3 περιοχής, χωρίς δορυφορικές συσκευές Inmarsat-C οι οποίες αντικαθίστανται με δύο προμποδέκτες ραδιοτηλεφώνου MF/HF.