Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Oλοκληρωμένες Λύσεις

Η ΜΑΡΑΚ διαθέτει μακρόχρονη και βαθιά τεχνογνωσία στη σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων, ικανοποιώντας πλήρως τις ειδικές κατά περίπτωση απαιτήσεις κάθε έργου. Διατηρεί τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), ενώ πολλά από τα συστήματα κατασκευάζονται στο εργοστάσιό μας στην Αλεξανδρούπολη.

Η εταιρία επίσης καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ναυτικών Σχολών, παρέχοντας πλήρη γκάμα ναυτικών προσομοιωτών, σύμφωνα με τους αντίστοιχους διεθνείς κανονισμούς.