Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  
 

Προϊόντα Aσύρματης Μετάδοσης

Τα προϊόντα ασύρματης μετάδοσης περιλαμβάνουν carrier-class μικροκυματικό εξοπλισμό PDH και SDH, RF εξοπλισμό pre-WiMAX για ζεύξεις σημείο προς σημείο και προϊόντα Laser.

Μικροκυματικές ζεύξεις
Στην περίπτωση των μικροκυματικών προϊόντων PDH και SDH, διατίθεται εξοπλισμός σημείο-προς-σημείο τόσο σε συχνότητες που απαιτείται άδεια όσο και σε μη αδειοδοτημένες συχνότητες. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζονται οι 7, 15, 18, 23, 26 και 38 GHz αδειοδοτούμενες ζώνες συχνοτήτων και υποστηρίζονται διάφορες ανάγκες για χωρητικότητα και εφεδρεία.

Προϊόντα κατασκευαστικού οίκου Μικροκυματικού εξοπλισμού

 

Pre-WiMAX εξοπλισμός
Τα pre-WiMAX προϊόντα λειτουργούν τόσο στις μη αδειοδοτούμενες συχνότητες των 5,4GHz, όσο και στις αδειοδοτημένες των 3,5GHz και 4,9GHz. Είναι σε θέση να δημιουργήσουν μία ασύρματη ευρυζωνική ζεύξη υψηλών ταχυτήτων σε αρχιτεκτονική σημείο-προς-σημείο (Point-to-Point) αλλά και σημείο-προς-πολλαπλά σημεία (Point-multi-Point).

Ο εξοπλισμός είναι διαβαθμισμένος ως προϊόν “Carrier Class”, σχεδιασμένος για συγκεκριμένες απαιτήσεις αξιοπιστίας. Τα συστήματα αυτά διαθέτουν θύρα Ethernet 10/100 για τη σύνδεση του με δίκτυο και είναι πλήρως IP based. Μπορούν να αποδώσουν έως και 108 Mbps στην εναέρια μετάδοση, παρέχοντας έτσι ως και 90 Mbps στο Ethernet επίπεδο.

Λόγω του ότι βασίζονται στην OFDM διαμόρφωση διαθέτουν ανθεκτική NLOS λειτουργία, ευθυγράμμιση των κεραιών με τη βοήθεια ακουστικών μέσων, διαγνωστικές δυνατότητες για Ethernet και Ασύρματες διεπαφές. Ανταποκρίνονται επομένως στα πιο απαιτητικά σενάρια και στα πιο αντίξοα περιβάλλοντα μετάδοσης, ενώ λειτουργούν με βάση την επιλογή των κατάλληλων καναλιών μετάδοσης με κριτήριο την καλύτερη απόδοση του συστήματος. Τέλος, είναι εφοδιασμένα με σύστημα AAS encryption με κλειδί των 128 bit ή των 256 bit ώστε να  διασφαλίζεται η πιστότητα των δεδομένων κατά την εναέρια μετάδοση.

Σε Point to Point ανάπτυξη, τα προϊόντα αυτά έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Ασύρματη δυνατότητα OFDM
 • Διαφανή μεταβίβαση δεδομένων Ethernet
 • Υψηλή απόδοση Medium Access Controller (MAC)
 • Δέσμευση ρυθμού δεδομένων (Committed Information Rate) για 99,999% διαθεσιμότητα ζεύξης, που εξασφαλίζει μετάδοση δεδομένων θεωρώντας ότι τα συστήματα είναι διαθέσιμα και ότι η ζεύξη έχει το απαιτούμενο Signal to Noise Ratio (SNR) για να υποστηρίξει το ζητούμενο ρυθμό δεδομένων
 • Διαχείριση βασισμένη σε Web-based management μέσω ενός web browser
 • SNMP διαχείριση μέσω του RMS Network Management System

Συνδυάζουν τεχνολογίες και αλγόριθμους ώστε να επιτυγχάνεται απόδοση BER των 10-9 (ΒER of 10-9 ) με διαθεσιμότητα ζεύξης 99,99%, το οποίο σημαίνει ότι κατά το 99,99% του ενεργού χρόνου η ζεύξη θα λειτουργεί με BER 10-9-. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται μέχρι έξι (6) διαφορετικές επιλεγμένες ταχύτητες διαμόρφωσης. Επίσης, το σύστημα εφαρμόζει αλγόριθμους ARQ (Automatic Repeat Request) σε σύνδεση με τεχνικές Reed Solomon Forward Error Correction (FEC) ώστε να προσφέρει αλάνθαστη επικοινωνία.

Προϊόντα κατασκευαστικού οίκου pre-WiMAX εξοπλισμού

Free Space Optics (FSO)
Στην περίπτωση του εξοπλισμού Laser, δεν απαιτείται η εκχώρηση άδειας εκπομπής και είναι δυνατή η επίτευξη ζεύξεων σε αποστάσεις έως και 4Km με οπτική επαφή.

Τα πλεονεκτήματα των FSO προϊόντων έχουν ως εξής:

 • Δεν επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο ή παρεμβολές όπως επίσης δε δημιουργεί παρεμβολές σε υπάρχοντα RF συστήματα.
 • Δεν απαιτείται σχεδιασμός συχνοτήτων.
 • Σε αντίθεση με τα κλασσικά RF συστήματα, προσφέρουν υψηλό δείκτη διαθεσιμότητας (99,999%) εφάμιλλο οπτικής ίνας και δύναται η επιλογή μέσω software ανάμεσα από ένα μεγάλο πλήθος διεπαφών όπως OC-3/STM-1, OC-12/STM-4, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet κ.α.
 • Είναι πρακτικά αδύνατο να υποκλαπεί η επικοινωνία μεταξύ δύο τερματικών.
 • Για την εγκατάσταση μία τέτοιας ζεύξης δεν απαιτούνται περισσότερο από 4 ώρες σε υφιστάμενες υποδομές.
 • Τέλος, η διακριτική παρουσία του (λόγω μη ύπαρξης κεραίας) σε αστικά περιβάλλοντα δεν προκαλεί την αντίδραση των περίοικων και δεν τίθεται θέμα υγείας λόγω RF ακτινοβολίας αλλά και οπτικής λόγω του κατάλληλου μήκους κύματος στο οποίο δουλεύουν συγκεκριμένα συστήματα FSO.

Προϊόντα κατασκευαστικού οίκου FSO εξοπλισμού για Operators

Προϊόντα κατασκευαστικού οίκου FSO εξοπλισμού για Business Solutions