Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  

Συστήματα Ελέγχου Κυκλοφορίας Πλοίων

Η MARAC δραστηριοποιείται σε συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας πλοίων (VTMIS & Δίκτυα AIS), σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς (IALA), καλύπτοντας από μικρά λιμάνια ή διαφόρων τύπων παράκτιες εγκαταστάσεις μέχρι εθνικά συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν διαφόρων ειδών αισθητήρες και υποσυστήματα, όπως Radar, σταθμούς βάσης AIS, κάμερες, συστήματα επικοινωνιών, δίκτυα, κέντρα ελέγχου και βάσεις δεδομένων, ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε εφαρμογής.


Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες