Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  

Προσομοιωτές Γέφυρας

Η MARAC δραστηριοποιείται έντονα στην αγορά των Ναυτικών προσομοιωτών γέφυρας πλοίου, για την πληρέστερη εκπαίδευση στη ναυσιπλοΐα κάθε τύπου εμπορικού ή πολεμικού πλοίου, χρησιμοποιώντας όλα τα συστήματα/ συσκευές που περιλαμβάνει μια πραγματική γέφυρα, πληρώντας τους διεθνείς κανονισμούς για τα εκπαιδευτικά συστήματα ναυτικών προσομοιωτών (STCW). Ανάλογα με το εύρος των συσκευών που χρησιμοποιούνται, οι προσομοιωτές διακρίνονται σε:
 
- Bridge manoeuvring simulators, όπου η εκπαίδευση πραγματοποιείται με όλα τα συστήματα που περιλαμβάνει μια γέφυρα πλοίου.
- Radar/ARPA simulator, όπου οι μαθητές εκπαιδεύονται στη ναυσιπλοΐα μόνο μέσω των οργάνων.


Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες