Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

Σύντομη Παρουσίαση
Εξέλιξη - Σημαντικοί Σταθμοί
Δραστηριότητες
Ευκαιρίες καριέρας

- Tεύχος 08
- Τεύχος 07
- Τεύχος 06
- Τεύχος 05
- Τεύχος 04
- Τεύχος 03
- Τεύχος 02
- Τεύχος 01

 

Τεχνική Υποστήριξη

Η δομή της εταιρίας είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε κάθε εμπορική δραστηριότητα να υποστηρίζεται πλήρως τεχνικά, μέσα σε κάθε Διεύθυνση της εταιρίας.

Η τεχνική υποστήριξη καλύπτει:

  • Μελέτες Σκοπιμότητας
  • Σχεδίαση Δικτύων και Λύσεων
  • Εγκαταστάσεις
  • Εκπαιδεύσεις
  • Συντηρήσεις

Για την υλοποίηση των παραπάνω, διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό, οργανωμένη αποθήκη με τα απαραίτητα ανταλλακτικά, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με πιστοποιημένα όργανα και εργαλεία όπως και ένα μεγάλο στόλο οχημάτων για την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη.