Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

Σύντομη Παρουσίαση
Εξέλιξη - Σημαντικοί Σταθμοί
Δραστηριότητες
Ευκαιρίες καριέρας

- Tεύχος 08
- Τεύχος 07
- Τεύχος 06
- Τεύχος 05
- Τεύχος 04
- Τεύχος 03
- Τεύχος 02
- Τεύχος 01

 

Κατασκευαστική

Η κατασκευή της βιομηχανικής μονάδας της εταιρίας (η οποία καταλαμβάνει χώρο 1.600 τ.μ. με δυνατότητα επέκτασης στα 2500 τ.μ.) ολοκληρώθηκε το 1992. Στο χώρο του εργοστασίου λειτουργούν τα τμήματα «Τμήμα  βιομηχανικής παραγωγής και συναρμολόγησης προϊόντων», «Τμήμα ποιοτικού ελέγχου» και το «Τμήμα αποθήκης» 

 

 

 

 

Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός επιτρέπει την οργάνωση ευέλικτων γραμμών παραγωγής (για συναρμολόγηση/ ποιοτικό έλεγχο) με δυνατότητα μικρού όγκου αλλά υψηλής ποιότητας παραγωγής ηλεκτρονικού υλικού. Παράλληλα είναι εφικτή, κατά περίπτωση, και μεγάλης κλίμακας παραγωγή σε ειδικά προϊόντα. Η μονάδα αυτή διαθέτει θαλάμους για “burn-in” και περιβαλλοντικούς ελέγχους (κλιματολογικούς, τεχνητής βροχής, κ.ά.) καθώς και όργανα μετρήσεων και ποιοτικού ελέγχου κυκλωμάτων για συχνότητες λειτουργίας έως και 2 GHz.

 

 

Η παραγωγή του εργοστασίου μπορεί να εκτελέσει λειτουργίες όπως:

 

 

 

 

  • Συναρμολόγηση (Assembly) PCB’s και μεταλλικών μερών
  • Final assembly όλων των μονάδων
  • Final assembly όλων των τερματικών σταθμών
  • Ηλεκτρικό και Οπτικό έλεγχο όλων των υπομονάδων, μονάδων και τερματικών σταθμών.
  • Πλαστικοποιήσεις των υπομονάδων και μονάδων
  • Περιβαλλοντικούς ελέγχους όλων των υπομονάδων , μονάδων και τερματικών σταθμών,
  • Λειτουργία εγκατάστασης – ελέγχου.
  • Θέση λειτουργίας όλου του συστήματος
  • Προμήθειες διαφόρων πρώτων υλών
  • Quality  Αssurance, packing κ.λ.π..

H χωροταξική διάταξη των εγκαταστάσεων του εργοστασίου αλλά και η εκμετάλλευση του χώρου, επιτρέπουν την εύκολη επέκταση του παραγωγικού εξοπλισμού, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτόν και τυχόν συμπληρωματικά μηχανήματα, γραμμές συναρμολόγησης ή τράπεζες δοκιμών και ποιοτικού ελέγχου (testbeds), που θα αφορούν στην παραγωγή νέων προϊόντων.