Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

Σύντομη Παρουσίαση
Εξέλιξη - Σημαντικοί Σταθμοί
Δραστηριότητες
Ευκαιρίες καριέρας

- Tεύχος 08
- Τεύχος 07
- Τεύχος 06
- Τεύχος 05
- Τεύχος 04
- Τεύχος 03
- Τεύχος 02
- Τεύχος 01

 

Ερευνητική (R&D)

Από το 1982 η εταιρία ξεκίνησε ερευνητική δραστηριότητα με στόχο την ανάπτυξη και παραγωγή μιας σειράς προηγμένων βιομηχανικών προϊόντων, με εφαρμογή στις επικοινωνίες ξηράς και στη ναυτιλία. Η δραστηριότητα αυτή εντείνεται από το 1986 και μετά, οπότε ξεκινά αφενός η συμμετοχή της εταιρίας σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αφετέρου η κατασκευή της βιομηχανικής μονάδας της.

 

Η Διεύθυνση R&D ασχολείται με την ανάπτυξη και σχεδίαση των ολοκληρωμένων προϊόντων ή εφαρμογών λογισμικού της εταιρίας καθώς επίσης με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συσκευών/ συστημάτων ή εφαρμογών κατ' ανάθεση.

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης έχει δυνατότητα να καλύψει θέματα όπως η σχεδίαση και ανάπτυξη PCBs ηλεκτρικά κυκλώματα μέχρι και 10 layers, σχεδίαση και ανάπτυξη S/W με την χρήση tools όπως το MATLAB, DSP, Visual state και άλλα σχεδιαστικά πακέτα για PCBs. Τέλος ασχολείται με τη διεκπεραίωση/ διαχείριση έργων (project management) που κατά κύριο λόγο αφορούν ανάπτυξη νέων προϊόντων (π.χ. στα πλαίσια ευρωπαϊκών ή ελληνικών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης).  

 

 

            Επίσης υπάρχει εμπειρία σχεδίασης H/W και S/W 20 ετών.

 

 

 

 

Στα πλαίσια της ερευνητικής της δραστηριότητας, η MARAC αναπτύσσει ήδη προϊόντα για καίριους τομείς όπως η Ναυτιλία, οι Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες και η Ψηφιακή Ραδιοεπικοινωνία γενικότερα. Τέτοια προϊόντα είναι τα:

 1. Συστήματα NAVTEX (λήψη μετεωρολογικών φαινομένων για τη ναυτιλία)
 2. Radio Modems
 3. Εξομοιωτές Δορυφορικών επικοινωνιών (Satcom Simulators)
 4. Εξομοιωτές συστήματος GMDSS
 5. Ψηφιακές Ραδιοζεύξεις CoHSD
 6. Πομποδέκτες Βάσης MVS-100
 7. Κατευθυντικούς Κυματογράφους (ΕΣΠΕΝ) για την μέτρηση ύψους κύματος
 8. Συστήματα ανίχνευσης διαρροών πετρελαίου (ΔΙΑΥΛΟΣ)
 9. Συστήματα Καταγραφής-Μέτρησης κατανάλωσης ύδατος (ΕΥΔΑΠ – ΤΗΛΕΜΕΤΡΟΝ)
 10. Καταγραφείς κατανάλωσης με τη χρήση βιομηχανικών πρωτοκόλλων (DLMS)
 11. Συστήματα επιτήρησης και πρόβλεψης εξέλιξης συμβάντων φωτιάς (FireMentor)
 12. Συστήματα επιτήρησης ασφάλειας κυκλοφορίας (TRAVIS),  κ.ά.

 

Σημειώνεται ότι η εταιρία έχει πιστοποιηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2000.

Η Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας καλύπτει όλα τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση και τον έλεγχο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρία, διενεργώντας συνεχείς περιοδικούς ελέγχους ώστε σε τακτά χρονικά διαστήματα να παρέχεται στη Διοίκηση η επιβεβαίωση της τήρησης των αναγκαίων διαδικασιών.

Στη Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω τμήματα: το Τμήμα Επιθεώρησης Ποιότητας, το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου εργοστασίου Αλεξανδρούπολης»,το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά, το Τμήμα Ελέγχου Εισερχομένων εργοστασίου (Incoming Inspection), και το Τμήμα Ελέγχου Εισερχομένων Πειραιά (Incoming Inspection). Να σημειωθεί επίσης ότι όλες οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου καθώς και το προσωπικό του είναι πιστοποιημένα ως NATO SECRET.

Δείτε ορισμένα από τα έργα μας