Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  

2. Συστήματα Μέτρησης και Ανάλυσης Ακροατηρίου

Τα συστήματα της Trumedia σχεδιάστηκαν για τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών που διευκολύνουν την μέτρηση της αποδοτικότητας της διαφήμισης.

Πιο συγκεκριμένα η τεχνολογία Trumedia αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους διαφημιστές και για τα τμήματα μάρκετινγκ των εταιρειών καθώς τους προσφέρει την δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων όπως :

  • Τα δημογραφικά στοιχεία του ακροατηρίου (Γένος, ηλικία κλπ.)
  • Τον αριθμό των ανθρώπων που προσέχουν ένα σημείο προβολής
  • Το διάστημα που ένα σημείο προβολής  προσέλκυσε την προσοχή τους
  • Τι πρόσεξαν
  • Αν υπάρχει κάποιο σημείο προβολής σε μια περιοχή που τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου
  • Αν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος υλικού επίδειξης που λειτουργεί καλύτερα από άλλους τύπους
  • Το πώς η αλλαγή του προβαλλόμενου περιεχομένου έχει επιπτώσεις στην προσοχή του ακροατηρίου
  • Τα σημεία πωλήσεων, σημεία υψηλής θέασης και το υλικό διαφήμισης που προσέλκυσαν πιο πολύ την προσοχή του πελάτη
  • Τις μορφές διαφήμισης που είναι αποδοτικότερες και σε ποιο τύπο ακροατηρίου

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
    ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Είδος Περιγραφή Χρήσιμα Links
    TruMedia’s targeted advertising solutions
    Trumedia Audience Measurment System