Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  

Γεωεναλλάκτες

Ο εναλλάκτης που χρησιμοποιείται για τη λήψη/εναπόθεση της θερμικής ενέργειας μπορεί να είναι το έδαφος ή το νερό (υπόγειο ή επιφανειακό).

Ανάλογα με τον εναλλάκτη, τα συστήματα γεωθερμικού κλιματισμού χαρακτηρίζονται ως ανοιχτά ή κλειστά.

Γεωθερμικά Συστήματα Ανοικτού Κυκλώματος

Τα γεωθερμικά συστήματα ανοιχτού κυκλώματος χρησιμοποιούν νερό σταθερής θερμοκρασίας που αντλούν από υπόγειους ταμιευτήρες ή επιφανειακά νερά (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια).

Στην περίπτωση χρήσης από υπόγειο ταμιευτήρα, απαιτούνται δύο γεωτρήσεις, μία για την άντληση και μία για την επανεισαγωγή του αντλούμενου νερού στη γη.

Στην περίπτωση χρήσης επιφανειακών νερών, το όλο σύστημα είναι απλούστερο γιατί απαιτούνται μόνο δύο σωλήνες. Μία για την άντληση και μία για την επιστροφή του νερού.

Σε κάθε περίπτωση όμως είναι καλό να χρησιμοποιούνται ενδιάμεσοι εναλλάκτες για την προστασία της αντλίας από κακής ποιότητας νερό.

Γεωθερμικά Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος

Τα γεωθερμικά συστήματα κλειστού κυκλώματος βασίζονται στην κατασκευή ενός γεωεναλλάκτη στο υπέδαφος. Ο γεωεναλλάκτης αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό σωληνώσεων μέσα στις οποίες κυκλοφορεί νερό ή διάλυμα νερού και αντιψυκτικού (σε περιπτώσεις που υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες υπεδάφους).

Συνήθως το βάθος τοποθέτησης του γεωεναλλάκτη είναι 1-2 μέτρα και ο σωλήνας που χρησιμοποιείται είναι πολυαιθυλένιο υψηλής  πυκνότητας (HDPE).

Τα πλεονεκτήματα του κλειστού γεωεναλλάκτη είναι:
- Μεγάλος χρόνος ζωής (> 50 χρόνια)
- Δεν χρειάζεται συντήρηση
- Αξιοπιστία

Ο γεωεναλλάκτης μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες