Αρχική σελίδα Χάρτης Κόμβου English Version
   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Search

 

  

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

Η λειτουργία τους βασίζεται στη μεταφορά θερμικής ενέργειας από/προς ένα σημείο (έδαφος) προς/από ένα άλλο σημείο (κλιματιζόμενος χώρος).  Έτσι το χειμώνα μεταφέρουν θερμότητα από τη γη στο χώρο, ενώ το καλοκαίρι παίρνουν θερμότητα από το χώρο και την εναποθέτουν στη γη.

Το γεγονός ότι για τη μεταφορά θερμότητας χρησιμοποιούν νερό αλλά και το ότι η θερμοκρασία του εδάφους είναι σχεδόν σταθερή και χωρίς ακραίες τιμές, τις κάνει πολύ πιο αποδοτικές από ένα συμβατικό σύστημα ψύξης-θέρμανσης. Έτσι για 100 μονάδες ωφέλιμης θερμικής ενέργειας καταναλώνουμε 25 μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τις υπόλοιπες τις παίρνουμε δωρεάν από τη γη.

Έτσι, η τυπική απόδοση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (COP) είναι μεταξύ 4,5 και 5,5 σε λειτουργία θέρμανσης και 4-5 σε λειτουργία ψύξης.

Η MARAC συνεργάζεται με κορυφαίους κατασκευαστές αντλιών θερμότητας για εφαρμογές που καλύπτουν τον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα.

Επίσης συνεργάζεται με την αρμόδια διεύθυνση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος επιστημονικός φορέας για την ανάπτυξη και τη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες